Aplikacja mobilna

ZAPLECIONE HISTORIE Z APLIKACJĄ

Zaplecione Historie przenoszą się w nowy wymiar!

Pobierz aplikację „Zaplecione Historie” i poznaj nasz Festiwal jeszcze lepiej. Dzięki aplikacji zintegrowanej

z albumem, uzyskasz dostęp do niepowtarzalnych materiałów.

BRAIDED STORIES WITH THE APP

Braided Stories take you to a new dimension!

Download the “„Braided Stories” application and get to know our Festival even better. Thanks to the application

integrated with the album, you will get access to unique materials.

  • Przyjrzyj się dokładniej pracom nadesłanym na Festiwal, obracając je o 360 stopni na swoim urządzeniu.
  • Poznaj historię Festiwalu dzięki barwnej prezentacji multimedialnej.
  • W cyfrowej galerii zdjęć podziwiaj setki obrazów.
  • Przypomnij sobie festiwalowe emocje – obejrzyj relację wideo.
  • Take a closer look at the works sent to the Festival, rotating them 360 degrees on your device.
  • Get to know the history of the festival thanks to a colorful multimedia presentation.
  • In the digital photo gallery, admire hundreds of images.
  • Remember the festival emotions – watch the video report.
Organizator
Patronat honorowy
Współogranizatorzy
Komitet honorowy
Partner tytularny
Partnerzy strategiczni
Patroni medialni
Partnerzy platynowi
Partnerzy złoci
Partnerzy srebrni
Partnerzy brązowi
Partnerzy festiwalu
  • Kup album Całkowity dochód ze sprzedaży albumu z foto-relacją ze Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa jest przeznaczony na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym pokrycie kosztów organizacji IV Światowego Festiwalu WIkliny i Plecionkarstwa