Archiwum

Zawsze słuchaj ekspertów. Powiedzą Ci, co jest niemożliwe i dlaczego. A potem po prostu zrób to."
[Robert A. Heinlein]

- Światowa impreza w powiatowym miasteczku? Dlaczego nie? - wymarzył sobie przed kilkoma laty Andrzej Pawlak, pomysłodawca, a zarazem Komisarz Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu. I choć nie brakowało wówczas sceptyków, on sam postawił wszystko na jedną kartę oraz pociągnął za sobą ludzi, którzy podobnie jak on uwierzyli, że CHCIEĆ znaczy MÓC. W ten sposób, wspólnie zapoczątkowali ciąg zdarzeń, których efektem są III edycje Światowych Festiwali Wikliny i Plecionkarstwa. Już w sierpniu 2019 odbędzie się czwarta.

 

Always listen to experts. They will tell you what is impossible and why. And then just do it. "
[Robert A. Heinlein]

- World party in the county town? Why not? - Andrzej Pawlak, the originator and the Commissioner of the World Wicker and Basketry Festival in Nowy Tomyśl dreamed about a few years ago. And although there were no skeptics at the time, he put everything on one card and pulled with him people who, like him, believed that WANTING means BEING. In this way, they jointly initiated a series of events that result in the third edition of the World Wicker and Braiding Festivals. Already in August 2019 will be held the fourth.

I ŚWIATOWY FESTIWAL WIKLINY I PLECIONKARSTWA Nowy Tomyśl, 29 – 31.08.2008
II ŚWIATOWY FESTIWAL WIKLINY I PLECIONKARSTWA Nowy Tomyśl, 26 – 28.08.2011
III ŚWIATOWY FESTIWAL WIKLINY I PLECIONKARSTWA Nowy Tomyśl, 23 – 25.08.2015
Organizator
Patronat honorowy
Współogranizatorzy
Komitet honorowy
Partner tytularny
Partnerzy strategiczni
Patroni medialni
Partnerzy platynowi
Partnerzy złoci
Partnerzy srebrni
Partnerzy brązowi
Partnerzy festiwalu
  • Kup album Całkowity dochód ze sprzedaży albumu z foto-relacją ze Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa jest przeznaczony na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym pokrycie kosztów organizacji IV Światowego Festiwalu WIkliny i Plecionkarstwa