Organizator

Organizatorem IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa jest Ogólnopolskie Stowarzyszenie Plecionkarzy i Wikliniarzy, z siedzibą w Nowym Tomyślu, ul. Tysiąclecia 3, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS 0000202636, NIP 7881887572, Regon 634622564. Z aktualnym odpisem z KRS można się zapoznać na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna a z dorobkiem Organizatora – na stronie: www.plecionkarze.pl

Nad sprawną organizacją Festiwalu czuwa Komitet Organizacyjny, w skład którego wchodzi Komisarz Festiwalu, wybrani członkowie Zarządu OSPiW i inne osoby powołane przez Zarząd, wspierani w toku bieżących prac przez członków Zespołu Organizacyjnego, realizujących przydzielone im zadania.

W skład Komitetu Organizacyjnego Festiwalu wchodzą:

 • Andrzej Pawlak – Komisarz Festiwalu, a zarazem jego pomysłodawca oraz inicjator wielu, podejmowanych przez Stowarzyszenie realizacji, w tym spektakularnych form, zdobiących przestrzeń publiczną Nowego Tomyśla, wyplecionych przez plecionkarzy z Nowego Tomyśla i innych regionów kraju. Pomysłodawca działań i inicjatyw, związanych z organizacją Festiwalu, zamienianych w czyn w toku prac Komitetu Organizacyjnego, inicjator wszystkich istotnych ustaleń, odpowiedzialny również za pozyskanie środków finansowych, niezbędnych do organizacji Festiwalu.
  TEL. 509 979 275 mail / a.pawlak@plecionkarze.pl

 • Aldona Pawlak – Asystentka Komisarza Festiwalu, uczestnicząca wspólnie z nim w spotkaniach z instytucjami i przedsiębiorcami, ponadto odpowiedzialna m.in. za ewidencję uczestników na podstawie nadesłanych kart zgłoszeń, zakwaterowanie, kierowanie pracami biura meldunkowego i punktu informacyjnego dla uczestników;
  TEL. 501 481 205 mail / aldona.pawlak@plecionkarze.pl

 • Maciej Pawlak – Mistrz Plecionkarski asystent komisarza  wszystkich edycji Festiwalu odpowiedzialny za wystawy, aranżacje, pow. Festiwalową
  TEL. 501 352 989 mail / m.pawlak@plecionkarze.pl

 • Bogusława Waliszewska – Doradca Komisarza Festiwalu
  606 717 071 mail / b.waliszewska@plecionkarze.pl

W skład Zespołu Organizacyjnego wchodzą:

 • Antoni Skrzypczak – Rzecznik Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Plecionkarzy i Wikliniarzy – członek zarządu OSPIW, tel. +48 604 539 902, e-mail: firmawiklina@poczta.onet.pl
 • Marzena Szułczyńska – Sekretarz Komisarza Festiwalu, Prodziekan Wydziału Zamiejscowego WSPiA w Nowym Tomyślu, odpowiedzialna m.in. za redakcję wskazanych pism i uczestnictwo w wybranych spotkaniach;
  marzena@plecionkarze.pl

 • Dominik Handzewniak – Prodziekan Wydziału Zamiejscowego WSPiA w Nowym Tomyślu, odpowiedzialny m.in. za koordynację prac wolontariatu oraz opiekę medyczną w czasie Festiwalu;

 • Genowefa Hreczyńska – wieloletnia Dyrektor Nowotomyskiego Ośrodka Kultury, wspierająca Festiwal swoim ogromnym doświadczeniem w zakresie organizacji zakrojonych na szeroką skalę przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rozrywkowych;
  s.hreczynska@wp.pl

 • Małgorzata Paszke, Iwona i Renato Agurto, Maciej Szmatuła, Wojciech Świątkowski, Henryk Siwecki – odpowiedzialni za wykonywanie pisemnych i ustnych tłumaczeń, a także za opiekę nad oficjalnymi delegacjami oraz uczestnikami i jurorarmi.

 • Odpowiedzialny na kontakt z mediami/ Press office

  Krzysztof Sadowski

  +48 502288362

  mail :   k.sadowski@plecionkarze.pl


  OBSŁUGA PRAWNA FESTIWALU
  DR KRYSTIAN ZIEMSKI & PARTNERS
  KANCELARIA PRAWNA SP. K.

 • OBSŁUGA KSIĘGOWA FESTIWALU
  Biuro Rachunkowe „Ko-B-Ra”
  Jerzy Kośmider

W związku z tym, że wydarzenie rangi światowej wymaga pracy i zaangażowania wielu ludzi dobrej woli, skład Zespołu Organizacyjnego będzie się powiększał w toku prac nad organizacją Festiwalu.

Organizator
Patronat honorowy
Współogranizatorzy
Komitet honorowy
Partner tytularny
Partnerzy strategiczni
Patroni medialni
Partnerzy platynowi
Partnerzy złoci
Partnerzy srebrni
Partnerzy brązowi
Partnerzy festiwalu
 • Kup album Całkowity dochód ze sprzedaży albumu z foto-relacją ze Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa jest przeznaczony na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym pokrycie kosztów organizacji IV Światowego Festiwalu WIkliny i Plecionkarstwa