Informations sur le concours
Reglement
PROJET DU PROGRAMME
ANNEXE No 1 CARTE D'INSCRIPTION
ANNEXE No 2 DEFINITIONS DES CATEGORIE DU CONCOURS
ANNEXE No 3 REGLEMENT DU CONCOURS DES TRAVAUX ENVOYEES
Organizator
Patronat honorowy
Współogranizatorzy
Komitet honorowy
Partner tytularny
Partnerzy strategiczni
Patroni medialni
Partnerzy platynowi
Partnerzy złoci
Partnerzy srebrni
Partnerzy brązowi
Partnerzy festiwalu
  • Kup album Całkowity dochód ze sprzedaży albumu z foto-relacją ze Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa jest przeznaczony na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym pokrycie kosztów organizacji IV Światowego Festiwalu WIkliny i Plecionkarstwa