Informazioni sul concorso
REGOLAMENTO
IL PROGRAMMA QUADRO
ALLEGAMENTO NR 1 MODULO DI ISCRIZIONE
ALLEGAMENTO NR 2 DEFINIZIONI DELLE TIPOLOGIE
ALLEGAMENTO NR 3 REGOLAMENTO DEL CONCORSO DELLE OPERE MANDATE
Organizator
Patronat honorowy
Współogranizatorzy
Komitet honorowy
Partner tytularny
Partnerzy strategiczni
Patroni medialni
Partnerzy platynowi
Partnerzy złoci
Partnerzy srebrni
Partnerzy brązowi
Partnerzy festiwalu
  • Kup album Całkowity dochód ze sprzedaży albumu z foto-relacją ze Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa jest przeznaczony na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym pokrycie kosztów organizacji IV Światowego Festiwalu WIkliny i Plecionkarstwa