Media

Lista krajów uczestniczących w IV Festiwalu Wiklina 2019

List of countries participating in the 4th Wikin Festival 2019

Szanowni Dziennikarze,
to dzięki Państwa pracy społeczeństwo dowiaduje się o tym co ważne oraz ma szansę stać się uczestnikiem nadchodzących wydarzeń. To również Państwo, jak nikt inny, utrwalacie ulotne chwile i emocje, upamiętniając je w swych relacjach i reportażach.

Patronaty medialne

Odpowiedzialny na kontakt z mediami / press office

Krzysztof Sadowski
+48 502288362
mail: k.sadowski@plecionkarze.pl


 

 

Zachęcamy Państwa gorąco do publikowania zapowiedzi, newsów, a następnie relacji z przebiegu IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa w Nowym Tomyślu. Niechaj za Państwa udziałem o naszym przedsięwzięciu dowie się cały świat!

Po raz pierwszy w historii, Światowy Festiwal Wikliny i Plecionkarstwa odbędzie się pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Na niniejszej stronie internetowej znajdą Państwo szereg przydatnych informacji dotyczących programu, planowanych atrakcji dla odwiedzających, a także informacji o przedsiębiorcach odpowiedzialnych społecznie, którzy zgodzili się wesprzeć organizację naszego przedsięwzięcia oraz o reprezentantach kolejnych państw, którzy zgłosili swoje uczestnictwo.

Tym samym, wyrażamy zgodę na wykorzystanie informacji i materiałów zamieszczonych na niniejszej stronie, na potrzeby publikacji medialnych.

Nasz Zespół Organizacyjny również służy pomocą i z przyjemnością odpowie na Państwa pytania!

Jeżeli nie sprawi to Państwu kłopotu, uprzejmie prosimy o przesyłanie nam opublikowanych materiałów w formie plików PDF lub linków do publikacji on-line na adres: biuro@plecionkarze.pl . Z chęcią podzielimy się nimi z odwiedzającymi naszą stronę www.

DZIĘKUJEMY!
Komitet Organizacyjny IV Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa

 

Dear Journalists,
thanks to your work, the public learns about what is important and has the chance to become a participant in the upcoming events. It is also the State, like no one else, that you perpetuate fleeting moments and emotions, commemorating them in your reports and reports.

We strongly encourage you to publish announcements, news and then reports from the course of the 4th World Wicker and Braiding Festival in Nowy Tomyśl. Let the whole world know about your participation in our undertaking!

For the first time in history, the World Wicker and Basketry Festival will be held under the Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda.

On this website you will find a number of useful information about the program, planned attractions for visitors, as well as information on socially responsible entrepreneurs who have agreed to support the organization of our project and representatives of subsequent countries who have registered their participation.

Thus, we agree to the use of information and materials posted on this site for the purposes of media publications.

Our Organizational Team also provides assistance and will be happy to answer your questions!

If this is not a problem, please send us published materials in the form of PDF files or links to the online publication to the following address: biuro@plecionkarze.pl. We will gladly share them with visitors to our website.

THANK YOU!
Organizing Committee of the 4th World Wicker and Braiding Festival

Organizator
Patronat honorowy
Współogranizatorzy
Komitet honorowy
Partner tytularny
Partnerzy strategiczni
Patroni medialni
Partnerzy platynowi
Partnerzy złoci
Partnerzy srebrni
Partnerzy brązowi
Partnerzy festiwalu
  • Kup album Całkowity dochód ze sprzedaży albumu z foto-relacją ze Światowego Festiwalu Wikliny i Plecionkarstwa jest przeznaczony na realizację celów statutowych naszego Stowarzyszenia, w tym pokrycie kosztów organizacji IV Światowego Festiwalu WIkliny i Plecionkarstwa